Беличко намесништво

БЕЛИЧКО НАМЕСНИШТВО

ВЕРОУЧИТЕЉ/КАТИХЕТА    
ШКОЛА
МЕСТО    
О с н о в н е    ш к о л е

Image

Г-дин Младен Алексић

“Бошко Ћуричић” Јагодина

Г-дин Стефан Васиљевић

“Рада Миљковић” Јагодина

Image

Г-дин Предраг Димитријевић

“17. октобар” Јагодина
“Рада Миљковић” Јагодина
“Рада Миљковић”, Јагодина Вољавче
“Рада Миљковић”, Јагодина Буковче

Image

Ђакон Нинослав Дирак

“17. октобар” Јагодина
“17. октобар”, Јагодина Врановац
“17. октобар”, Јагодина Горње Штипље

Г-дин Бранко Ђорђевић

“Горан Остојић” Јагодина
“Горан Остојић”, Јагодина Трнава
“Љубиша Урошевић” Рибаре
“Љубиша Урошевић”, Рибаре Кочино Село
“Љубиша Урошевић”, Рибаре Ново Ланиште

Г-дин Оливер Крстић

“Горан Остојић” Јагодина
“Јоца Милосављевић” Багрдан
“Јоца Милосављевић”, Багрдан Милошево
“Јоца Милосављевић”, Багрдан Доњи Рачник

Госпођа Хуанита Лазић

“Вук Караџић” Глоговац
“Вук Караџић”, Глоговац Дубока
“Вук Караџић”, Глоговац Мали Поповић
“Вук Караџић”, Глоговац Добра Вода
“Вук Караџић”, Глоговац Дражмировац

Г-дин Никола Љубисављевић

“Љубиша Урошевић”, Рибаре Ракитово
“Бранко Радичевић” Бунар
“Бранко Радичевић”, Бунар Драгоцвет
“Бранко Радичевић”, Бунар Шантаровац
“Бранко Радичевић”, Бунар Белица
“Бранко Радичевић”, Бунар Шуљковац
“Бранко Радичевић”, Бунар Лозовик
“Бранко Радичевић”, Бунар Међуреч
“Бранко Радичевић”, Бунар Слатина

Image

Г-дин Бојан Матић

“Милан Мијалковић” Јагодина
“Милан Мијалковић”, Јагодина Колонија
Г-дин Игор Нешић Миловановић “Јоца Милосављевић”, Багрдан Ловци
“Ђура Јакшић”, Ћуприја Јовац
“Ђура Јакшић”, Ћуприја Остриковац
“Светозар Марковић”, Рековац Лоћика
“Светозар Марковић”, Рековац Беочић

Свештеник Александар Радосављевић

“Љубиша Урошевић” Рибаре
“Љубиша Урошевић”, Рибаре Кончарево

Г-дин Младен Ристановић

“Радислав Никчевић” Мајур
“Радислав Никчевић”, Мајур Главинци
“Радислав Никчевић”, Мајур Коларе
“Радислав Никчевић”, Мајур Драгошевац
“Радислав Никчевић”, Мајур Медојевац
“Љубиша Урошевић” Рибаре
“Љубиша Урошевић”, Рибаре Старо Ланиште

Image

Г-дин Стеван Симоновић

“Милан Мијалковић” Јагодина
Школа са домом за децу оштећеног слуха “11. мај” Јагодина
“Бошко Ћуричић” Јагодина
“Бошко Ћуричић”, Јагодина Винорача
“Бошко Ћуричић”, Јагодина Деоница

Image

Г-дин Бојан Тодоровић

“13. октобар”, Ћуприја Мијатовац
С р е д њ е     ш к о л е

Image

Г-дин Владан Анђелковић

Електротехничка и грађевинска школа

“Никола Тесла”

Јагодина

Свештеник Милан Ђорђевић

Економско-трговинска школа

“Славка Ђурђевић”

Јагодина

Електротехничка и грађевинска школа

“Никола Тесла”

Јагодина

Image

Ђакон Далибор Нићифоровић

Прва техничка школа Јагодина
Средња медицинска школа “Милутин Миланковић” Јагодина

Image

Г-дин Стеван Симоновић

Школа са домом за децу оштећеног слуха “11. мај” Јагодина

Image

Свештеник Немања Стефановић

Гимназија “Светозар Марковић” Јагодина

Image

Г-дин Бојан Тодоровић

ЕТШ “Славка Ђурђевић” Јагодина

Г-дин Угљеша Урошевић

Гимназија “Светозар Марковић” Јагодина
Више из ове категорије Бељаничко намесништво »